FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भिजिटिङ्ग डाक्टर करार सेवामा ।

भिजिटिङ्ग डाक्टर करार सेवामा ।

आज मिती २०८०।०३।२१ गते बिहिबार गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद साह र उपाध्यक्ष हन्ना सोरेन द्वारा गाउँपालिकालाई निश्चित इन्डिकेटरका आधारमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ।

आज मिती २०८०।०३।२१ गते बिहिबार गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद साह र उपाध्यक्ष हन्ना सोरेन द्वारा गाउँपालिकालाई निश्चित इन्डिकेटरका आधारमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रम ०७९।८०

दस्तावेज: 

Pages

जग्गा बर्गिकरण