FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निती तथा बजेट ०७९।०८० ७८।७९ 06/27/2022 - 18:59 PDF icon policy.pdf
निती बजेट तथा कार्यक्रम तथा राजस्व दर ०७८।०७९ आर्थिक ऐन ७८।७९ 01/10/2022 - 11:05 PDF icon niti 078_079.pdf, PDF icon कर रेट.pdf, PDF icon 30000100.pdf
वार्षिक बजेट 77/78 ७७/७८ 11/25/2020 - 14:18 PDF icon budget.pdf
आर्थिक एन २०७७।२०७८ ७७/७८ 11/25/2020 - 14:16 PDF icon जहदा गाउपालिकाबाट पारित आर्थिक ऐन.pdf
आर्थिक एन बजेट बुक २०७६।७७ ७६/७७ 09/23/2019 - 16:13 PDF icon जहदा गाउँपालिकाको बजेट बुक.pdf, PDF icon जहदा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
निति बजेट तथा कार्यक्रम ७६/७७ 07/24/2019 - 15:09 PDF icon anusuchi_1_REd_book_Jahda_Rm.pdf
शिक्षा नियमावली मस्यौदा 2075 ७५/७६ 12/10/2018 - 14:34 PDF icon jahada sikshya niyamawali 2075.pdf
जहदा गाउँपालिकाको राजपत्र ७५/७६ 12/03/2018 - 15:45 PDF icon खण्ड १ भाग १.pdf, PDF icon खण्ड १ भाग २.pdf
गाउँपालिका स्तरिया ऐन नियम कानुन ७५/७६ 09/05/2018 - 13:13 PDF icon ३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf, PDF icon ५. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf, PDF icon ६ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon ७ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf, PDF icon १०. गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि - पहिलो स‌शोधन सहित.pdf, PDF icon आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर कार्यविधि.pdf
जहदा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 12:43 PDF icon जहदा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages

जग्गा बर्गिकरण